Search

Leren, innoveren en ontwikkelen

making sense of healthcare

ZorgSense adviseert bij organisatieontwikkeling, teambegeleiding en projecten.


Onze missie: organisaties helpen fundamenteel anders te veranderen en medewerkers in staat te stellen zich persoonlijk te ontwikkelen en in hun professionaliteit te groeien. Resultaat: een vitale en op de toekomst gerichte organisatie met betrokken, wendbare, innovatieve en verantwoordelijke medewerkers.

 
ZorgSense_Home

Innoveren

Innovatief handelen betekent vooruitdenken en nieuwe kansen zien. ZorgSense ontwikkelt nieuw instrumentarium op het gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling waar mensen in de toekomst behoefte aan kunnen hebben. Wij denken buiten bestaande kaders en proberen iets nieuws aan de markt toe te voegen.

Veranderen

Veranderwensen hebben we allemaal. Vaak echter weten we niet precies wat we met veranderingen willen bereiken. Wat zijn achterliggende behoeften en drijfveren? Wat is de veranderdoelstelling? Wat gaat beter als de verandering is doorgevoerd? 

ZorgSense helpt om fundamenteel anders te veranderen door het gesprek aan te gaan en boven tafel te krijgen welke veranderwensen er zijn en welke acties nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.

Samenwerken

In de huidige tijd is samenwerken steeds belangrijker. Door samen te werken en een optimale afstemming te zoeken tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van andere kennisinstituten, levert ZorgSense een actieve, service-gerichte bijdrage aan gezamenlijke resultaten.

Motiveren

Motiveren betekent beweegredenen geven om een bepaald doel te bereiken dat voorziet in een bepaalde behoefte. Nog veel beter werkt het als mensen hun eigen beweegredenen hebben. Dan komen ze in de actiestand. ZorgSense begeleidt teams en organisaties om doelen en beweegredenen te concretiseren en veranderingen in gang te zetten en te houden.

Ontwikkelen

Ontwikkelen is vooruitkijken. Bij organisatieontwikkeling gaat het om het creëren van verbinding. Ontwikkelen gebeurt stapsgewijs met als uitgangspunt dat medewerkers uit alle lagen samen de organisatie ‘maken’.

Leren

ZorgSense richt zich op leren als onderdeel van organisatieontwikkeling. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang dat medewerkers relevante (beroepsinhoudelijke en beroepsoverstijgende) kennis en vaardigheden verwerven en deze met elkaar delen. Daarmee worden zij wendbaarder, productiever, duurzaam inzetbaar en waardevol voor team en organisatie.

Faciliteren

Faciliteren betekent 'vergemakkelijken', en in specifiekere zin '(mede) mogelijk maken door randvoorwaarden te vervullen die medewerkers helpt bij de persoonlijke ontwikkeling.  

Dat is meer dan ze aanmelden voor de training of cursus en een paraaf te zetten voor de factuur van het opleidingsinstituut. ZorgSense denkt met u mee in faciliterend leiderschap waardoor goede toerusting van medewerkers de ontwikkeling van uw organisatie mogelijk maakt.

Leren als het kan, cursus als het moet

Integrale zorgverbetering
faciliteren

Organisatieontwikkeling en leren kan alleen dan plaatsvinden als er optimale samenwerking is tussen medewerkers onderling en verbinding wordt gecreëerd tussen medewerkers en organisatie. Van ‘risk-management’ naar ‘trust-leadership’ ligt hier aan ten grondslag. Enerzijds gaat het om vertrouwen schenken en faciliteren (mogelijk maken en kansen bieden), anderzijds betreft het werkelijk actief deelnemen (verantwoordelijkheid nemen en kansen pakken).

Zorgsense_Instrumenten

Zonder leren is er geen groei, verbetering of innovatie

recente projecten

ZorgSense helpt u meer inzicht te krijgen in uw organisatie. Door het opzetten van een concrete projectstructuur en het inzetten van passende interventies ondersteunen we verandering en nemen we medewerkers mee in de ontwikkeling.
Voorbeelden van projecten zijn:

  • ondersteuning inrichten werkplekleren binnen Gehandicaptenzorg instelling;
  • uitrollen Peer Companionship binnen Verpleeghuisinstelling;
  • projectleiders functie binnen het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ);
  • projectleiders functie profiel V&VN Palliatieve Zorg;
  • ontwikkelen Verpleegkundig Vervolgonderwijs Oncologie Verpleegkunde;
  • Gap-analyses binnen ziekenhuisorganisatie in het kader van ongewenst gedrag;
  • optimaliseren leerklimaat binnen een SEH;
  • inrichten leergangen projectmatig werken binnen zorginstellingen.
Zorgsense_VraagMijnBuddy-illustratie

VraagMijnBuddy App

Met én van elkaar leren door betekenisvolle feedback te geven en te ontvangen. Op alle niveaus, binnen uw eigen organisatie én daarbuiten! De mobiele app voor iedereen in de gezondheidszorg die beter wil worden. Van student tot afgestudeerde, van administratief medewerker tot medisch specialist.

Zorgsense_QuinoaMonitor-illustratie

Quinoa Monitor

De HRM-tool Quinoa-monitor is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerd raamwerk rond kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap en biedt concreet inzicht en duidelijke handvatten om op basis van verkregen inzichten gerichte interventies te plannen en uit te voeren.

Zorgsense_Flowmap-illustratie

FLOWmap

De FLOWmap biedt mogelijkheden om ontwikkelingen binnen uw organisatie structureel vorm te geven. Het model is gestoeld op de gedachte dat ontwikkeling start bij het fundament, de structuur van de organisatie.

Zorgsense_PeerCompanionship-illustratie

Peer Companionship

Het instrument Peer Companionship is ontwikkeld om op een simpele maar doeltreffende manier met én van elkaar te kunnen leren op de werkplek. Dit gebeurt middels een zogenaamd ‘buddysysteem’ waarin de feedback-cirkel een belangrijke plek krijgt. We geven het spontane (informele) leren meer ‘body’ waarbij leren zichtbaar kan worden.

Laatste nieuws

Wij gaan verhuizen per 1 mei!

Ons bedrijf groeit, en naast alle vernieuwingen in onze cursussen en trainingen zijn we ook toe aan een nieuwe locatie, één die aansluit bij onze

ZorgSense bij RTLZ Ondernemerszaken

In de uitzending Ondernemerszaken van RTLZ hebben Ray Vondenhoff en Gerard Castermans uitleg gegeven over de app VraagMijnBuddy. Kijk hier de uitzending terug: https://youtu.be/9mpiad-UhHA  

VraagMijnBuddy gaat op de post

Werk aan de winkel, er is post! De VraagMijnBuddy app gaat op reis door het hele land. Velen zullen volgende week deze mooie koker ontvangen

de mensen achter zorgsense

In 2017 hebben Gerard Castermans en Ray Vondenhoff vanuit EDU-line het bedrijf ZorgSense opgericht. 

Naast 12,5 jaar voor velen een partner te zijn in cursusontwikkeling en -uitvoering (EDU-line), hebben we ons de laatste jaren steeds meer bezig gehouden met ontwikkelen en leren in bredere zin (ZorgSense). Dat wil zeggen, dat we ons meer zijn gaan richten op hoe we mensen kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Onze expertise en passie is het werken met zorgprofessionals. ‘De zorg’ is het werkgebied dat wij kennen en waar wij jarenlang in verschillende posities en op diverse wijze ervaring hebben opgedaan. 

Hieronder een kleine greep uit onze opdrachtgevers waar we reeds mee hebben samengewerkt.
Iedere zorginstelling met z’n eigen specifieke vraagstukken en een door ons op maat gemaakte aanpak.