Zoek

Nieuwe app
VraagMijnBuddy

Met én van elkaar leren door betekenisvolle feedback te geven en te ontvangen. Op alle niveaus, binnen uw eigen organisatie én daarbuiten! Het nieuwe buddy-systeem voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg. Van student tot arts, van verzorgende tot chirurg.
Zorgsense_VraagMijnBuddy

Waarom hebben we de app ontwikkeld?

De VraagMijnBuddy-app is vanuit het instrument Peer Companionship ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op willekeurige vragen die ontstaan voor, tijdens of na beroepssituaties of die op een andere wijze gerelateerd zijn aan het beroep of de zorg in het algemeen.

Voor wie is deze app bedoeld?

De app biedt aan alle medewerkers in de zorg, mét of zónder direct patiëntencontact,  de mogelijkheid om binnen een afgeschermde omgeving tijdens en naast het werk contact te zoeken met professionals van de eigen of een andere discipline, binnen het eigen team, de eigen instelling en zorgsector of daarbuiten.

Welke hulpvragen kunnen er in de app gesteld worden?

Hulpvragen kunnen betrekking hebben op vakinhoudelijke of beroepsgerelateerde zaken. Denk bijvoorbeeld aan consultatie van een collega-zorgprofessional naar aanleiding van een probleem waarmee men geconfronteerd wordt of een vraag op het gebied van kennis. Maar ook het delen van nieuws over bepaalde ontwikkelingen is een mogelijkheid.

Hoe kan er om feedback gevraagd worden?

Als het doel van een hulpvraag helder is, kan worden nagedacht over een manier van werken en structuur. Hoe vaak overleggen we? Hoe delen we informatie?

De vragensteller kiest uit de op de hulpvraag reagerende personen één tot maximaal drie buddy’s. In de app is een 360-graden feedback- en feedforward-tijdschema opgenomen dat kan worden gevolgd. Gebruik van het feedback-feedforward tijdschema is niet noodzakelijk/verplicht. Het kan helpend zijn bij complexe vraagstukken waarbij de vrager (en eventueel ook de helper) een persoonlijke ontwikkeling wil doormaken.

 
icoon-profiel
Profiel

In het inlogscherm op de knop registreren klikken. U ontvangt een beveilingscode waarna u kunt inloggen en uw profiel kunt bewerken.

icoon-casussen
Hulpvragen

U kunt “open” hulpvragen stellen die voor alle gebruikers van de app zichtbaar zijn, of u stelt een hulpvraag aan een of enkele gebruiker(s) waarmee u al in contact bent.

icoon-vraag
Eigen
hulpvragen

U ziet hier uw eigen hulpvragen en de reacties van anderen op uw vragen. Ook kunt u de tijdlijn vooruit of achteruit zetten of de hulpvraag afsluiten.

icoon-reagerende-buddy
Beantwoorde
hulpvragen

U ziet hier uw reacties op hulpvragen van anderen. Ook kunt u nieuwe reacties plaatsen in de hulpvragen of eventueel een afbeelding sturen.

icoon-buddys
Buddy's

U ziet hier alle personen waarmee u al in contact bent en die als buddy kunnen worden geraadpleegd.

icoon-agenda
Doel stellen

Binnen je eigen hulpvraag is het mogelijk om met een buddy afspraken te maken over de termijn waarbinnen je een doel wil bereiken.

icoon-casus-sluiten
Vraag
afsluiten

Zodra de hulpvraag is beantwoord of een casus voldoende is besproken, kan de vragensteller deze afsluiten door op het slot-icoon te klikken. De hulpvraag en antwoorden van de buddy(‘s) blijven vervolgens nog 30 dagen zichtbaar voor de vragensteller. 

icoon-instellingen
Instellingen

Achter deze icoon kunt u antwoorden krijgen op veelvoorkomende vragen, uw profiel bijwerken, instellingen veranderen en informatie vinden over privacy etc.

Handleiding-VMB

Wilt u weten wat deze app voor uw organisatie kan betekenen ?