Search

Quinoa Monitor
Vragenformulier

De Quinoa Monitor is gebaseerd op een ingevuld vragen-formulier.
Een analyse hiervan wordt achteraf zichtbaar gemaakt door middel van een spinnenweb-diagram.

Zorgsense_QuinoaMonitor

Hoe gaat het invullen van de monitor in zijn werk?

Ben je uitgenodigd om de Quinoa Monitor in te vullen? Dan willen we je verzoeken te beginnen met je Email, Naam, Organisatie en Afdeling. Daarna volgen er 12 stellingen die volgens de Likert-schaal beantwoord dienen te worden. Van helemaal oneens tot helemaal eens. 

Op het einde verstuur je het formulier en ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging per email met daarin je persoonlijke diagram.

Wat gebeurd er met mijn gegevens nadat ik de monitor heb ingevuld?

Je gegevens worden altijd vertrouwelijk door ons behandeld. Een eventuele werkgever krijgt geen inzicht in persoonlijke gegevens en ook niet welke antwoorden door jouw persoonlijk zijn gegeven.

De Quinoa Monitor meet op drie niveaus, te weten individueel-, team- en organisatieniveau. Om deze reden verzoeken we afdeling en organisatie in te vullen.

Wij willen je alvast hartelijk danken voor het invullen van de Quinoa Monitor.

Quinoa Monitor


Zijn alle stellingen beantwoord?
Verstuur dan het fomulier via onderstaande knop.