Search

ZorgSense ontwikkelt in opdracht van het bestuur het nieuwe competentieprofiel voor de ‘specialist’ palliatieve zorg zowel passend in het huidige onderwijslandschap als in het huidige zorglandschap. Het op te stellen competentieprofiel dient het landelijk profiel te worden en kan direct gebruikt worden om eenduidigheid te krijgen binnen post-mbo en post-hbo opleidingen.

Het ontwikkelen van het competentieprofiel zal in samenspraak met het bestuur V&VNPZ, de werkgroep en andere stakeholders in het palliatieve onderwijs- en zorgveld uitgewerkt worden.