In vervolg op cursussen ‘Verpleegkundig Coördinator Spoedzorg’, ontwikkelt en uitgevoerd door partnerbedrijf EDU-line, is gestart met het leerprogramma ‘Leren en excelleren’. Dit is een integraal leerprogramma waarin de CanMEDS-beroepsrollen (gekoppeld aan het beroepsprofiel SEH-verpleegkundige) en de competenties zoals beschreven in het door EDU-line ontwikkelde competentieprofiel Verpleegkundig Coördinator Spoedzorg vertegenwoordigd zijn. Verdere verdieping en praktische toepassing van (nieuw) verworven kennis en inzichten door leren en ontwikkelen als onderdeel van de dagelijkse praktijk. Een van de programma onderdelen is het instrument Peer Companionship.