Zoek

Palliatieve zorg is gericht op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van een zorgvrager (en naasten) door het goed waarnemen van de gehele mens. De wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgvrager (en naasten) staan voorop. Professionals in de gezondheidszorg dienen over competenties te beschikken waarmee zij leren kijken naar de mens en daarmee de kwaliteit van zorg en het leven van zorgvragers (en naasten) verbetert.

Goede opleiding en passend onderwijs is nodig voor alle betrokkenen in de palliatieve zorgketen. Dat is de opdracht van het door ZonMW gesubsidieerde programma O2PZ: optimaliseren van onderwijs in de palliatieve zorg. ZorgSense heeft de projectleidersfunctie voor kernproject A-mbo. Dit behelst het optimaliseren van de onderwijs binnen de zorgopleidingen van het mbo door implementatie van het samen ontwikkelde Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0.