Search

Vanuit de Maastricht UMC+ Academie is ZorgSense gevraagd een belangrijke rol te nemen in de ontwikkeling van de Verpleegkundige Vervolgopleiding Oncologie Verpleegkunde.

De VVO-Oncologie is een van de door de CZO erkende vervolgopleiding voor verpleegkundigen en dient zodoende te voldoen aan een aantal landelijke kwaliteitseisen. Naast het ontwikkelen van het theoretisch onderdeel van de VVO-Oncologie, bestaande uit leertaken verdeeld over meerdere lesdagen, is ook verzocht mee te denken over de invulling van praktijk onderdeel en de begeleiding daarin.