Binnen een van de afdelingen van het Maastricht UMC+ komt naar voren dat de uitkomsten van het traditionele MTO onvoldoende aanknopingspunten oplevert om effectieve verbeteringen in te zetten. Met Quinoa Monitor is inzicht gegeven in de relatie tussen regelcapaciteit en persoonlijk leiderschap van medewerkers en de structuur en organisatie van het werk  binnen de organisatie. Uit de meting komt naar voren dat de gewenste persoonlijke leiderschapsrol van medewerkers alleen effectief kan worden in combinatie met aanpassingen in de organisatiestructuur. De opgemaakte adviesrapportage heeft geleid tot het inzetten van vervolgstappen binnen de afdelingsstructuur.