Zoek

Vanuit de instelling is de wens geuit een kanteling te maken van aanbod-gestuurd leren (vanuit de organisatie) naar vraag-gestuurd leren (vanuit de medewerker).  Allereerst is kwalitatief onderzoek uitgevoerd binnen een tweetal grote locaties. Middels semi-gestructureerde interviews en focusgroepinterviews is de locatie/afdeling structuur, processen en cultuur in kaart gebracht. Na analyse van de resultaten is een plan ontwikkelt gericht op  enerzijds aandacht voor cursussen en trainingen, anderzijds voor leren en ontwikkelen binnen de (eigen) werkplek.