Zoek

Werkplekleren als kans om de organisatie te laten groeien. ZorgSense introduceert Peer Companionship als leerinstrument om cliëntgerichte zorg binnen Zorggroep Elde meer voor het voetlicht te brengen. De cliënt verdient een thuisbeleving waarbij vriendelijkheid, begrip en kwaliteit hand in hand gaan. Dit vergt van alle medewerkers (hoog tot laag) binnen de organisatie het op de juiste wijze invulling geven aan deze kernwaarden. Echter het formuleren van een visie, met daarin aansprekende klantwaarden, maakt niet dat medewerkers weten op welke wijze zij hier invulling aan kunnen geven. Door het inzetten van het instrument Peer Companionship wordt van en met elkaar leren binnen de praktijk van alle dag expliciet onder de aandacht wordt gebracht.