Instrument
Peer Companionship

Mensen maken samen de organisatie en de cultuur. Vanuit die gedachte is bij “organisatieontwikkeling en leren” iedere medewerker aan zet en is optimale ondersteuning om persoonlijke groei te bewerkstelligen van het grootste belang.

Een van de instrumenten die wij hanteren om medewerkers binnen de organisatie te ondersteunen is ‘Peer Companionship’.
Zorgsense_PeerCompanionship

Wat is Peer Companionship en wat is het belang ervan?

‘Peer Companionship’ is een vorm van collegiale samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en veiligheid enerzijds, en op uitdaging en ondersteuning anderzijds. Dit zijn essentiële elementen in een leer- en verandercultuur. 

Voor wie is dit instrument bedoeld?

De peer companions zijn meer of minder ervaren collega’s die niet in hiërarchische verhouding tot elkaar staan en door middel van reflectie en ‘role modelling’ elkaar willen helpen bij het (verder) ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten, hun professionaliteit en hun persoonlijke effectiviteit. 

Hoe kan dit worden ingezet binnen de organisatie ?

Peer Companionship is ontwikkeld om op een simpele maar doeltreffende manier met en van elkaar te kunnen leren op de werkplek middels een zogenaamd “buddysysteem”. 

Met Peer Companionship wordt gefocust op persoonlijke performance en de continue evaluatie daarvan, oftewel op het ontwikkelen en op peil houden van competenties van medewerkers met als beoogd resultaat een verbetering van prestaties.

Professionals kunnen de uitkomsten gebruiken om invulling te geven aan een persoonlijk ontwikkelplan en het portfolio.

Wat levert het op?

Medewerkers leren om waardevolle feedback te geven en te ontvangen; de onderlinge communicatie en samenwerking tussen mensen binnen en buiten de organisatie wordt bevorderd.

Regelmatige reflectie van professioneel gedrag; dit werkt motivatie verhogend en versterkt tevens de organisatiesensitiviteit en –betrokkenheid.

Feedback en reflectie leiden tot meer input voor management en tot gerichte acties; problemen die individu en/of team negatief beïnvloeden, kunnen vroegtijdig worden gedetecteerd en op een proactieve manier worden aangepakt.

icoon-profiel
Feedback-loop

Feedback is de terugkoppeling aan een persoon over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Feedback is waardevol om te ontvangen, zeker als deze positief of opbouwend geformuleerd is. 

Feedback helpt om bestaand gedrag te bekrachtigen of te bestendigen en te veranderen.

Middels de stap feedforward werken mensen samen aan ontwikkeling.

De feedback-loop is een essentieel onderdeel van Peer Companionship.

icoon-casussen
Communicatie

Communicatie is simpelweg het uitwisselen van informatie van de zender naar de ontvanger en terug. De zender probeert hierbij een boodschap over te brengen naar de ontvanger.

We onderscheiden verbale communicatie en non-verbale communicatie:

  • Verbale communicatie is het communiceren met woorden.
  • Non-verbale communicatie is het communiceren met lichaamstaal.

 

Binnen Peer Companionship is communicatie uitermate belangrijk. Aan goede communicatie zal dan ook veel aandacht worden gegeven.

Illustratie reviews
icoon-buddys
Samenwerking

De naam Peer Companionship zegt al dat samenwerking de basis vormt voor het met en van elkaar leren.

Het hiervoor ontwikkelde buddysysteem biedt verschillende mogelijkheden:

  • Fysiek met elkaar leren op de werkvloer, ook wel werkplekleren genoemd.
  • Online met elkaar leren, bijvoorbeeld via beeldbellen of via een app, zoals bijvoorbeeld de VraagMijnBuddy-app. 
icoon-instellingen
Leren

Leren wordt algemeen gezien als iets wat betrekking heeft op verder weg gelegen veranderingen als veranderd (werk-)gedrag en veranderde werkresultaten. Leren houdt een verandering in die zowel weinig doelbewust en gepland kan ontstaan als ook meer opzettelijk en gepland tot stand kan worden gebracht. 

Docenten zijn gewend om te denken aan leren in termen van doelbewust, gepland, gestuurd leren.

Mensen leren echter binnen en buiten hun werk zeer veel zónder dat er een bewuste planning, onderwijs of opleiding aan te pas komen. Dit noemen we informeel leren.

Zorgsense_Contact1

Wilt u weten wat dit instrument voor uw organisatie kan betekenen?