Quinoa Monitor

 

Samen met drie MKB-partners (Vandaag Zorgvernieuwing, Rimozio en Jan Gooren coaching) ontwikkelde ZorgSense de HRM-tool Quinoa-monitor. De Quinoa Monitor is gebaseerd op het alternatieve, wetenschappelijk gefundeerde raamwerk rondom kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap. De Quinoa Monitor bestaat uit slechts twaalf stellingen en is daarmee zeer eenvoudig, gebruiksvriendelijk en dynamisch toe te passen. Daarnaast biedt de Quinoa Monitor concreet inzicht en duidelijke handvatten om daadwerkelijk op basis van verkregen inzichten, verder te werken aan kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap en gerichte interventies te plannen en uit te voeren. De kracht van samenwerking met andere MKB-partners is de integrale dienstverlening die aangeboden kan worden om organisaties te helpen bij het duurzaam optimaliseren van hun kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap.

Twee aspecten worden uitgelicht, Kwaliteit van Arbeid én (persoonlijk) Leiderschap. Deze twee aspecten samen vormen het hart van de organisatie: structuur, cultuur, systemen en competenties. Centrale thema hierin is motivatie (‘Mensen zijn actieve op groei gerichte organismen’, Ryan & Deci, 2000). Op basis van 12 (twaalf) stellingen wordt middels een radardiagram inzicht gegeven op medewerker-, team- én organisatieniveau.

 

 

Quinoa monitor ZorgSense Leiderschap Motivatie FLOW VitaliteitDe Quinoa Monitor is vergelijkbaar met een dashboard instrument waarmee het monitoren van verandering op de aspecten structuur (Kwaliteit van Arbeid), processen (Leiderschap) en cultuur (motivatie en welbevinden) mogelijk is. De basis vragenlijst bestaat uit een 12-tal stellingen die in de meting op drie niveaus geanalyseerd kan worden: mens, team en organisatie. Hierdoor is het eenvoudiger een meting met Quinoa Monitor frequent uit te voeren en wordt een dashboardfunctie gecreëerd waarmee tijdig ingegrepen dan wel bijgestuurd kan worden.

 

 

Concreet: Op basis van “thermometer” metingen (de frequentie wordt in overleg met u vastgesteld):

  • Op drie niveaus (mens, team en organisatie) Kwaliteit van Arbeid en Leiderschap inzichtelijk maken;
  • Specifieke problemen isoleren;
  • Zo nodig verdiepende analyse mogelijkheden;
  • Leren hoe onderdelen Kwaliteit van Arbeid en Leiderschap te beïnvloeden;
  • Interventies concreet en up-to-date volgen.

 

Wilt u ook leren hoe u ‘aan de knoppen kunt draaien’ en verandering op de voet kunt volgen, neem dan contact met ons op en we komen graag meer uitleg geven.

Voor nog meer informatie kijk ook op de website van Quinoa Monitor

 

 

 


ZorgSense    
Poststraat 8
    6135 KR Sittard
    T +31 (0)6 41225052
    info@zorgsense.nl                               
© 2017