Peer Companionship

ZorgSense gaat uit van ontwikkelen op alle niveaus. Organisatieontwikkeling en leren is belangrijk voor alle medewerkers binnen een organisatie, van bestuurder tot medewerker op de vloer. Mensen maken samen de organisatie en de cultuur. Vanuit die gedachte is bij organisatieontwikkeling en leren iedere medewerker aan zet en wordt deze ondersteund in zijn of haar groei.

Een van de instrumenten die wij hanteren om medewerkers binnen de organisatie te ondersteunen is ‘Peer Companionship’

 

‘Peer Companionship, voor iedereen die beter wil worden’

 

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers, van hoog tot laag in de hiërarchie, gedrag laten zien dat niet past bij die missie en visie van de organisatie waarin zij werken.  Medewerkers creëren hun eigen werkelijkheid bij wat de missie van de organisatie inhoudt en laten daardoor verschillend gedrag zien. Dat heeft tot gevolg dat – vaak onbewust en onbedoeld – acties worden uitgezet die een werkelijke vernieuwing en verbetering in de weg staan.

ZorgSense geeft vernieuwende inzichten hoe het anders kan. Medewerkers ervaren op een unieke manier dat communicatie hét is middel om te komen tot betere (organisatie)resultaten.

 

 

Peer CompanionshipPeer-companionship companionship critical ZorgSense feedback buddy gesprekscyclus feedbackcyclus

 

‘Peer Companionship’ is ontwikkeld om op een simpele maar doeltreffende manier met én van elkaar te kunnen leren op de werkplek. Dit gebeurt middels een zogenaamd ‘buddysysteem’ waarin de feedback-cirkel een belangrijke plek krijgt. We geven het spontane (informele) leren meer ‘body’ waarbij leren zichtbaar kan worden.

 

 

Wat levert het op?

 

Medewerkers leren om betekenisvolle feedback te geven en te ontvangen; de onderlinge communicatie en samenwerking tussen mensen binnen en buiten de organisatie wordt bevorderd (‘double loop learning’).

 

Bent u ook geprikkeld en wilt u weten hoe Peer Companionship kan bijdragen aan de daadwerkelijke ‘Lerende organisatie’ neem contact met ons op en we komen graag meer uitleg geven.

 


ZorgSense    
Poststraat 8
    6135 KR Sittard
    T +31 (0)6 41225052
    info@zorgsense.nl                               
© 2017