Zoek

Instrumenten
ZorgSense

ZorgSense richt zich op leren als onderdeel van organisatieontwikkeling. Om ontwikkelen en leren in uw organisatie in te bedden moeten er een aantal stappen gezet worden. Hierbij gaat het om het creëren van verbinding tussen medewerkers en organisatie, met als uitgangspunt dat medewerkers de organisatie ‘maken’.

ZorgSense heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee we u kunnen helpen meer inzicht in uw organisatie te krijgen. Daarnaast beschikken we over instrumenten om verandering te ondersteunen en medewerkers mee te nemen in die verandering.
Zorgsense_Instrumenten
Zorgsense_VraagMijnBuddy-illustratie

VraagMijnBuddy App

Met én van elkaar leren door betekenisvolle feedback te geven en te ontvangen. Op alle niveaus, binnen uw eigen organisatie én daarbuiten! De mobiele app voor iedereen in de gezondheidszorg die beter wil worden. Van student tot afgestudeerde, van administratief medewerker tot medisch specialist.

Zorgsense_QuinoaMonitor-illustratie

Quinoa Monitor

De HRM-tool Quinoa-monitor is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerd raamwerk rond kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap en biedt concreet inzicht en duidelijke handvatten om op basis van verkregen inzichten gerichte interventies te plannen en uit te voeren.

Zorgsense_Flowmap-illustratie

FLOWmap

De FLOWmap biedt mogelijkheden om ontwikkelingen binnen uw organisatie structureel vorm te geven. Het model is gestoeld op de gedachte dat ontwikkeling start bij het fundament, de structuur van de organisatie.

Zorgsense_PeerCompanionship-illustratie

Peer Companionship

Het instrument Peer Companionship is ontwikkeld om op een simpele maar doeltreffende manier met én van elkaar te kunnen leren op de werkplek. Dit gebeurt middels een zogenaamd ‘buddysysteem’ waarin de feedback-cirkel een belangrijke plek krijgt. We geven het spontane (informele) leren meer ‘body’ waarbij leren zichtbaar kan worden.

Zorgsense_Contact-illustratie

Wilt u meer informatie?