Zoek

Gap-analyse ongewenst gedrag

ZorgSense is gevraagd het thema “Ongewenst gedrag” binnen een grote zorgorganisatie aan te pakken. In tegenstelling tot het direct inzetten van trainingen, is ZorgSense van mening dat een analyse gemaakt moet worden van uitlokkende en interveniërende factoren die invloed hebben op het ontstaan dan wel constructief aanpakken van ongewenst gedrag.

ZorgSense ontwikkelde in samenwerking met de klant een ‘Actiepalet’ waarmee duidelijk wordt op welk niveau de eerste acties uitgezet moeten worden: de triggers ofwel de incidenten. Risicoafdelingen zijn benoemd en ZorgSense is gestart met semigestructureerde en focusgroep-interviews met management en medewerkers. Het doel is het duiden van hiaten (“Gaps”) op het niveau van de cultuur (medewerker), processen en structuur (organisatie) en het inzetten van gerichte interventies op het niveau van zowel de cultuur als de processen en de structuur. Hiermee wordt meer recht gedaan aan het huidige leren binnen organisaties, waarbij niet meer de standaard training voor alle medewerkers wordt uitgevoerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
ZorgSense-illustratie_bericht

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?