Zoek

Instrument
FLOWmap

De FLOWmap is een instrument om ontwikkeling binnen uw organisatie structureel vorm te geven.

Bent u er niet helemaal van overtuigd dat uw organisatie rust op een stevig fundament en toekomstbestendig is? ZorgSense kan samen met u een kritische analyse doorvoeren en biedt daarna ondersteuning bij het realiseren van fundamentele verandering en verbetering.
Zorgsense_Projecten

Waarom FLOW?

‘FLOW’ is de toestand waarin mensen zo opgaan in de activiteiten dat ze alles om zich heen vergeten. Om in deze toestand te komen is een goede match tussen uitdaging en ervaren bekwaamheden essentieel. Het brengt een gevoel van geluk, voldoening en ontspanning met zich mee, waardoor angsten, zorgen, frustraties, twijfels en negatieve gedachten naar de achtergrond verdwijnen. Hierdoor ontstaat (mentale) ruimte en kunnen mensen zich meer openstellen voor veranderingen.

Voor wie is dit instrument bedoeld?

Het instrument is bedoeld voor organisaties die fundamenteel anders willen veranderen, door voorwaarden te creëren die ruimte bieden voor leiderschapsontwikkeling bij medewerkers en optimalisatie van kwaliteit van arbeid. 

Er is een werkomgeving nodig waarin medewerkers hun talenten en passie kwijt kunnen, waarin ze zichtbaar bijdragen aan de missie en doelen van hun organisatie.

Welke veranderingen worden er teweeg gebracht?

Mensen die zich in een flow bevinden, voelen zich evident gelukkiger. Zij zijn meer betrokken en willen zich inzetten voor de organisatie. Daarnaast hebben ze een positieve uitstraling die ze overbrengen op anderen. ´Flow´ kan een uitstekende bijdrage leveren op de werkvloer en voor verbetering en verhoging van de effectiviteit zorgen.

Hoe wordt dit in de praktijk toegepast?

Om flow in uw organisatie te realiseren zijn drie factoren van belang:

 • Formuleer duidelijke doelstellingen in relatie tot de taken en de activiteiten van medewerkers (autonomie)
 • Creeer een goede balans tussen uitdagingen binnen activiteiten en taken en inzicht in de eigen vaardigheden (competentie)
 • Zorg voor regelmatige terugkoppeling (feedback) betreffende de uitgevoerde taken en activiteiten en stuur waar nodig bij. (verbondenheid).

"Uw organisatie in Flow"

Foto organisatie

 • Quinoa-monitor
 • Focusgroep interviews (dwarsdoorsnede organisatie: 3 niveaus)
NU

Organisatie-, bedrijfs- en veranderkundige aspecten

 • Koppeling 'foto organisatie' met visie en missie
 • Ontwikkelingswens
 • Nieuwe architectuur

Van systeem- naar mens-oriëntatie

Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Professionele competenties
 • Leiderschap
 • Ambassadeurschap
 • Ondernemerschap

Toepassen, uitbreiden en consolideren

 • Peer companionship
 • Cyclisch gespreksmodel
 • Portfolio ontwikkeling

Van mens naar organisatie (Samen sterker)

 • Fit voor de toekomst
 • Vitaliteit
 • Wendbaarheid
TOEKOMST
Zorgsense_Contact

Wilt u weten wat FLOWmap voor uw organisatie kan beteken?