FLOWmap

De FLOWmap is een instrument om ontwikkeling binnen uw organisatie structureel vorm te geven. Het model is gestoeld op de gedachte dat ontwikkeling steeds weer bij het fundament (de structruur van de organisatie) start. Al te vaak kunnen we constateren dat veranderen niet meer lijkt dan ‘ramen lappen’. Er worden acties uitgezet welke tijdelijk effect hebben; vergelijk hier een facelift. De buitenkant wordt ogenschijnlijk mooier, echter de binnenkant blijft hetzelfde. ZorgSense wilt samen met u het fundament van uw organisatie kritisch analyseren en biedt ondersteuning bij het realiseren van een daadwerkelijke verandering.

 

 

 

De FLOWmap wordt ondersteund met een aantal op wetenschap gebaseerde en eenvoudig in te zetten instrumenten.  Samen met u willen we naar een organisatie in FLOW. Flow is een mentale toestand waarin je helemaal opgaat in je bezigheid. Het brengt een gevoel van geluk, voldoening en ontspanning met zich mee. Angsten, zorgen, frustraties, twijfels en andere gedachten verdwijnen even naar de achtergrond (Csikszentmihalyi, 1990).

 

 


ZorgSense    
Poststraat 8
    6135 KR Sittard
    T +31 (0)6 41225052
    info@zorgsense.nl                               
© 2017