Search

Een minuut voor twaalf voor de zorg

‘Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten’, weet AON te melden. Mooi natuurlijk dat er bespaard kan worden, echter er zijn een aantal structurele problemen die maken dat het verzuim in de zorg hoog is en hoger wordt.
Allereerst is er de hoge emotionele en/of lichamelijke belasting binnen de zorgsector. Deze belasting neemt ten gevolge van de toename van complexiteit van zorgvragen in de instellingen alleen maar toe. Zeg maar, de ‘eenvoudige patiënt’ die vroeger nog in de instelling verbleef en daarmee de zorgzwaarte gunstig beïnvloedde, blijft nu in de thuissituatie. Dit maakt dus dat de zorgzwaarte verder toeneemt, ook in de toekomst.
Ten tweede zien we grote problemen op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures neemt toe, en het aantal potentiele medewerkers neemt af. Deze trend is al langer aan de gang, echter lijkt niet te stoppen te zijn. Ook de zorgsector heeft hier sterk onder te leiden waardoor de instroom niet voldoende is om de uitstroom van personeel op te vangen.
Ten derde zijn de arbeidsvoorwaarden op dit moment onderwerp van discussie. Iedereen vindt dat er meer mensen enthousiast moeten worden gemaakt voor een baan in de zorg, echter in concurrentie met andere marktsegmenten zullen verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn.

Welnu, de druk op het personeel in de zorg neemt steeds verder toe en wanneer bovenstaande problemen niet opgepakt worden, blijft men in de vicieuze cirkel zitten: de druk neemt toe, de medewerker wordt ziek, de druk wordt nog hoger aangezien er geen vervanging is, meer medewerkers worden ziek.

Mijn vraag is: willen we kiezen we voor de zorg als speerpunt? En als het antwoord op deze vraag volmondig met ‘ja’ wordt beantwoord, wanneer gaan we dan echt met elkaar (werkgevers, onderwijs en onderzoek) aan de slag om de zorgsector te verbeteren.
Het is immers ook in ons belang.

https://www.linkedin.com/pulse/een-minuut-voor-twaalf-de-zorg-gerard-Castermans

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
ZorgSense-illustratie_bericht

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?